Activiteiten in 2012


December 2012

Kaartenactie voor de groep familieleden van verdwenen personen in Santa Lucía Cotzumalguapa.

 

Tijdens een viering in de H. Clemenskerk in Nuenen werden kaarten met daarop een foto van de kerk uitgedeeld aan de aanwezigen. Als blijk van solidariteit met de mensen die al zo lang roepen om gerechtigheid kon men achterop de kaart een korte tekst van medeleven zetten en die vervolgens ondertekenen. Bijna 200 kaarten werden uiteindelijk meegegeven met iemand die in januari een bezoek aan Guatemala bracht. Het is maar een eenvoudig teken van betrokkenheid, maar het geeft zoveel kracht aan mensen die zich dikwijls in de steek gelaten voelen, alleen met hun verdriet, naar wie niet wordt geluisterd. Te weten dat ergens, ver weg in de wereld, mensen aan je denken, is dan een grote troost.
De kaarten kregen een mooi plaatsje in veel huisjes van de families in Santa Lucía.


26 november 2012

Lezing Ruud van Akkeren in Nuenen


 
Ruud van Akkeren woont en werkt al jaren als cultureel antropoloog in Guatemala. Hij heeft een aantal jaren gewerkt in Tucurú. Het door hem uitgevoerde vormingsprogramma voor leden en leiders van de gemeenschappen draagt bij aan de versterking van de Maya-identiteit. Kennis van de eigen culturele identiteit geeft mensen vertrouwen en zelfbewustzijn. Dit is onontbeerlijk voor een goed functioneren in de gemeenschappen.
Vanaf de komst van de Spanjaarden in de 16de eeuw worden de Maya’s beschouwd als tweederangsburgers en raakten ze hun kennis en zelfbewustzijn kwijt. Ruud leert de Maya’s van nu hoe hun vroegere cultuur er uitzag en maakt de verbinding naar hun huidige gebruiken en rituelen. Ruud liet zijn cursisten in Tucurú die verhalen en ceremonies uitbeelden. Klik hier voor meer informatie.

Het verbaasde hem hoe sterk de huidige overleveringsverhalen en ceremonies aansluiten bij de oude geschriften en het Mayaboek Popol Vuh. Dit heilige boek is kort na de komst van de Spanjaarden geschreven. Daarin wordt onder meer verteld over de schepping van de mens uit maïs. De ceremonies zijn tegenwoordig vervlochten met de riten in de katholieke kerk van Guatemala. Dat is niet zo vreemd gezien het feit dat de riten rondom het belangrijkste voedsel van de Maya’s, de maïs en de ‘maïsboom’, te vergelijken zijn met die van het brood en het kruis in de katholieke eucharistieviering. Het voedsel wordt aan de goden geofferd; men vraagt om een nieuwe, goede oogst.
Een zeventigtal bezoekers hebben genoten van de mooie beelden en het welbespraakte en enthousiaste verhaal van Ruud van Akkeren.