Activiteiten in 2013November 2013

Laptop voor Tucurú
Om de contacten met de zusterparochie San Michael in Tucurú makkelijker te maken heeft de Stichting Nuenen-Guatemala in november 2013 een laptop geschonken aan de parochie van Tucurú. Het geld hiervoor werd bijeen gebracht door collectes in de H. Clemenskerk te Nuenen.
De laptop wordt vooral gebruikt door de pastoraal werker Antonio, die behalve de Mayataal Q'ueqchi ook vloeiend Spaans spreekt. De laptop is van goede kwaliteit en kan worden meegenomen naar de bergdorpen van de parochie waar het dikwijls koud en vochtig is. Daar wordt hij gebruikt bij het vormingswerk in de Mayagemeenschappen.22 september 2013

Aan het begin van de Vredesweek werd een grootse Wereldmarkt gehouden in Nuenen.
De Wereldmarkt biedt een podium aan Nuenenaren die actief betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten in de wereld. Meer dan dertig particuliere organisaties presenteerden hun project en informeerden over hun inzet in ontwikkelingslanden.
De Wereldmarkt heeft een niet-commercieel karakter en de gehele opbrengst is bestemd voor de zich presenterende projecten in ontwikkelingslanden.
De Stichting Nuenen-Guatemala stond met een kraam op de Wereldmarkt.

Juni 2013


Kinderen van basisschool De Nieuwe Linde in Nuenen maken fotoboek voor kinderen in Guatemala.
Geboeid zaten de kinderen van groep 6 van basisschool De Nieuwe Linde te luisteren naar het verhaal van een reis naar Guatemala. Een delegatie uit Nuenen bracht o.a. een bezoek aan de basisschool op de koffieplantage Paijá in Tucurú en deed daar verslag van. Door middel van een powerpoint presentatie met foto’s maakte groep 6 kennis met Guatemala. Een speciaal deel was gewijd aan de school van Paijá. De kinderen waren erg geïnteresseerd en stelden veel vragen.
Toen de delegatie uit Nuenen naar Guatemala vertrok hadden de kinderen van De Nieuwe Linde al tekeningen meegegeven. Die werden in Guatemala enthousiast ontvangen. En de delegatie kwam terug met een hele stapel tekeningen die de kinderen van Tucurú hadden gemaakt.Groep 6 van basisschool De Nieuwe Linde in Nuenen met alle mooie tekeningen die ze maakten voor de kinderen in Tucurú. Twee bladzijden uit het fotoboek van groep 6 van basisschool De Nieuwe Linde, Nuenen.

Fotoboek en tekeningen
Onder leiding van een enthousiaste meester Humphrey ontstond het plan om een fotoboek te maken voor de kinderen van de school in Guatemala. Twee leerlingen gingen met een camera aan de slag. Ze fotografeerden hun klas tijdens de lessen en op het schoolplein. Het is een prachtig fotoboek geworden.
Ook hebben alle leerlingen een tekening gemaakt waarbij ze tekenden over zichzelf, hun belevingswereld en hun omgeving. Op de achterkant van de tekeningen heeft meester Humphrey in het Spaans geschreven wat ieder kind bij zijn of haar tekening vertelde. Alles bij elkaar geeft het een mooi beeld van de kinderen van groep 6 op De Nieuwe Linde.
De kinderen in Tucurú waren blij met het fotoboek en de tekeningen. Zij hebben ook foto’s teruggestuurd. Nu is het zaak om de uitwisseling tussen de beide scholen verder vorm te geven.  


11 maart 2013

De reisgroep hield een lezing met powerpoint-presentatie in Steijl, Limburg. De groep in Steijl die de lezing organiseerde, had zelf al jarenlange contacten met La Tinta. Dat ligt niet ver van Tucurú en de Nuenense delegatie had ook die plaats bezocht. De reisgroep presenteerde een reisverslag met powerpoint-presentatie.


26 februari 2013

Informatiebijeenkomst in de bibliotheek in Nuenen.
De Nuenense delegatie die een reis maakte naar Guatemala hield een lezing met powerpoint-presentatie. De nadruk lag vooral op de relaties met Tucurú en de projecten die de delegatie daar bezocht.