Activiteiten in 2014November/december 2014


Ieder jaar vindt in de Adventsperiode de Nationale Adventsactie plaats. In veel rooms-katholieke parochies worden dan acties gehouden ter ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden. In 2014 was het Guatemala-project van de Stichting Nuenen-Guatemala één van de 10 projecten waaruit kon worden gekozen. Het project wordt uitgevoerd in Tucurú en bestaat uit 3 delen, te weten:
  • steun aan het onderwijsproject voor Mayavrouwen.
  • steun aan de opzet en het onderhoud van de groentetuinen.
  • steun aan de vorming van gemeenschapsleiders.

In de periode van de Adventsactie heeft de Stichting Nuenen-Guatemala de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • 30 november: meegewerkt aan een kerkdienst en een workshop in Doesburg.
  • 6 en 7 december: meegewerkt aan kerkdiensten in Raalte, Nederwetten en Gerwen.
  • 14 december: meegewerkt aan de kerkdienst in Nuenen.workshop Doesburg Nuenen Raalte


Daarnaast heeft Ruud van Akkeren (deskundig op het gebied van Mayaspiritualiteit en Mayabewustwording) op 11 december een goedbezochte lezing verzorgd in Nuenen. Hij ging daarbij in op de cultuurhistorische facetten in de (huidige) Mayarituelen en op de rol die de Mayacultuur speelt in het zelfbewustzijn van de mensen. Wat kunnen wij van hen leren?


7 december 2014


De Stichting Nuenen-Guatemala was met een kraam aanwezig op de Kerstmarkt in Nuenen. We verkochten handwerk uit Guatemala, met name kerstspullen.


31 augustus 2014

In Nuenen werd een groots opgezette Verenigingenmarkt georganiseerd. Er waren bijna honderd deelnemende organisaties. Ook wij waren met een kraam aanwezig.
24 augustus 2014


Onze Stichting was aanwezig op de Goede doelen-markt bij kinderboerderij Weverkeshof in Nuenen. Voor de kinderen verzorgden we knutselactiviteiten met als thema Guatemala.2 juli 2014


Feelgoodmarkt zorgcentrum Wissenhaege, Eindhoven.
Onze stichting was aanwezig met een informatiestand en verkoop van Guatemala handwerk.


13-19 april 2014

Samen Verder is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking in de regio Eindhoven. Ieder jaar organiseert Samen Verder een inzameling ten behoeve van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Samen Verder is een initiatief van de katholieke en protestantse kerken in de regio, van de landelijke organisaties Vastenactie/Cordaid, Kerk in Actie, Simavi en Hivos.

De werkgroepen van de Nuenen kerken, Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) en Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), dienen al vele jaren een kleinschalig project in bij de stichting 'Samen Verder' in Eindhoven. Het project krijgt 50% van de collecteopbrengst in Nuenen. In 2014 werd het onderwijsproject aan Maya-vrouwen in Tucurú door 'Samen Verder' gesteund.

Na afloop van de actie kon het mooie bedrag van € 9.000 naar Guatemala worden overgemaakt. 'Samen Verder' gaf € 6.000; met andere acties haalden we nog eens € 3.000 op.


11 april 2014

De jaarlijkse solidariteitsmaaltijd in Nuenen stond deze keer in het teken van het onderwijsproject aan Mayavrouwen. Het betekent gezellig samen eten voor een goed doel. Er namen zo’n 160 mensen aan deel. Er werd gekookt met recepten uit Guatemala. Er was Latijns-Amerikaanse muziek door harpiste/zangeres Jopie Jonkers en er kon van alles gekocht worden voor het goede doel.
Speciaal voor de solidariteitsmaaltijd had de stichting Nuenen-Guatemala een filmpje over het project gemaakt.  
De maaltijd bracht het mooie bedrag van € 1.802,33 op.

Klik hier voor de recepten