Activiteiten in 2015November 2015

Begin november kregen we bezoek van Dora Mirón. Dora is coördinator van een aantal projecten in Tucurú. Ze is vooral heel betrokken bij de vrouwenprojecten (onderwijs en groentetuinen). Het onderwijsproject is een succes; steeds meer vrouwen nemen deel aan de programma’s en halen hun diploma van het basisonderwijs. Sommigen willen graag doorleren, een beroepsopleiding gaan volgen of zelfs gaan studeren aan de universiteit. Het project van de groentetuinen vindt steeds meer navolging in andere delen van het land. Groepen vrouwen wisselen ervaringen uit. Niet alleen op het gebied van het zaaien, telen en oogsten van groenten en fruit maar ook wordt gekeken naar mogelijkheden om deze producten op de markt te brengen. Meer informatie over deze projecten vindt u op de website onder projecten.

Situatie in Guatemala

Over de situatie in Guatemala was Dora niet erg optimistisch. De nieuwe president Morales is door de militairen naar voren geschoven om de partij van het leger te gaan ‘leiden’. In feite is hij een marionet van de militairen van wie er velen nauw betrokken waren bij de burgeroorlog die in de jaren ‘80 in Guatemala woedde en die aan meer dan 200.000 mensen het leven kostte. Volgens Dora zijn veel maatschappelijke organisaties en mensenrechtenorganisaties in Guatemala erg bezorgd over de toekomst en hebben er weinig vertrouwen in dat er veel ten goede zal veranderen.

Herinneringsboekje
Een lid van de Nuenense groep heeft een doorleefd schilderij gemaakt van haar eigen ervaringen bij het bezoek indertijd aan Guatemala. Met name de opgravingen van de massagraven van oorlogsslachtoffers hebben diepe indruk gemaakt. Het proces van dit schilderij heeft ze vastgelegd in een boekje met foto’s en gedichten. Hiervan is een Spaanse tekst gemaakt. Aan het eind van de bijeenkomst bood zij een ontroerde Dora dit boekje aan. Het was een mooie afsluiting van een inspirerende ontmoeting.Overdracht boekje
 Als bewonderaar van Vincent van Gogh wilde Dora graag bij het protestantse kerkje op de foto.
Dit gebouw is door Van Gogh geschilderd.


26 juni 2015

Samen met fotografe Kim Menzo verzorgden we een les op basisschool De Nieuwe Linde in Nuenen. Kim vertelde over haar bezoek aan de school in Paijá, gemeente Tucurú. Ze liet foto’s zien van de school, de kinderen en de leerkrachten in Guatemala. De Nuenense kinderen vonden het leuk om op deze manier iets terug te horen uit Tucurú. Daarna lieten we een filmpje zien over Mayarituelen in Guatemala. De kinderen waren erg onder de indruk van de magie: het vuur, de kaarsen, de maïs en de wierook. De symboliek van de verschillende kleuren van de kaarsen vonden ze heel boeiend. Als afsluiting van de les deden we samen met de kinderen een Mayaritueel. De kinderen mochten de kaarsen aansteken en nog eens vertellen over de betekenis van de kleuren. Tot slot werden er nog een aantal tekeningen gemaakt waarin de kinderen mooi weergaven wat hen in het Mayaritueel had aangesproken.

school De Nieuwe Linde, NuenenTekeningen van leerlingen van De Nieuwe Linde


Februari 2015

 
Kim Menzo in een schoolklas in Tucurú
In februari ging fotografe Kim Menzo op bezoek bij de basisschool in Paijá, gemeente Tucurú. Er waren al contacten tussen deze basisschool en de school De Nieuwe Linde in Nuenen. De Stichting Nuenen-Guatemala verzorgde voor Kim de contacten in Tucurú. Voor Kim was het niet de eerste keer dat ze in het buitenland kinderen fotografeerde. Ze maakte de afgelopen jaren honderden schoolkinderen blij met een portret. Met een lokale tolk bezoekt ze basisscholen en maakt ze foto´s die ze na afloop uitdeelt.

“Voor ons is het heel normaal om zes fotoboeken te hebben van onze eerste tien levensjaren, maar op andere plaatsen in de wereld kennen ze die luxe niet”, vertelt Kim over de gedachte achter haar fotoprojecten. “Het is een project voor het goede doel en voor mezelf: ik zie wat van het land dat ik bezoek. Het zijn reizen met diepgang. In Nederland zijn schoolfoto’s heel normaal maar in landen waar foto’s schaars zijn, zijn het cadeautjes. Met mijn fotoprojecten wil ik de kinderen een blijvende herinnering aan hun schooltijd geven.” Kim maakte foto’s van zo’n 150 kinderen. Over haar bezoek aan Tucurú vertelt ze: “De rit ernaartoe ging door het groenste groen dat ik ooit heb gezien. Het was een indrukwekkende ervaring: de stilte, vrouwen in traditionele kleding, de kinderen die spontaan op je af komen rennen. Ze vonden het hartstikke spannend om voor mij, een Westerse vrouw, op de foto te gaan. Het was erg leuk om te doen”.