Activiteiten in 202119 december


Verkoopkraam in de kerken van Nuenen en Gerwen


Op 19 december mochten we met een verkoopkraam vol Guatemala-artikelen in de kerken van Nuenen en Gerwen staan. Er was veel belangstelling van de kerkgangers; zowel vóór als na de dienst werden cadeauartikelen en kaarsen gekocht.


Sommige mensen steunden het werk van de stichting met een gift. Het leverde het mooie bedrag van € 266,55 op.


Oktober/november 2021


Actie Warm Hart KRO-NCRV


Voor ons Guatemala-project (duurzaam landbouwonderwijs voor 50 jongeren) deden we een poging om een bedrag te krijgen van de Actie Warm Hart van de KRO-NCRV.
Met deze actie steunt KRO-NCRV drie goede doelen zonder winstoogmerk. Na aanmelding en goedkeuring hebben we ons netwerk ingezet en gevraagd op ons project te stemmen. Het project met de meeste stemmen ontvangt een donatie van € 10.000, € 5.000 of € 2.500. 

Helaas was het voor ons als kleine stichting niet mogelijk om meer stemmen te behalen dan de grotere landelijke organisaties. Wel was het een aanleiding om mensen te benaderen en te informeren over het project, ook via de lokale media. Op de site van de Actie Warm Hart konden mensen meer informatie over het project lezen.


31 oktober 2021


FairTrade en Global Goals markt in Helmond


Voor het eerst sinds de Corona-pandemie konden we weer met een verkoopkraam deelnemen aan een goede-doelen-markt, de FairTrade en Global Goals markt in de binnenstad van Helmond. Daar was tegelijkertijd ook een platenmarkt en optredens van Bluesbands.
Het was een gezellige, levendige markt. De combinatie van goede-doelen-markt, platenmarkt en bluesmuziek leverde weer een heel ander publiek op.
De verkoop van Guatemala-artikelen bracht € 278,00 op voor het landbouwproject van de jongeren in Tucurú.
26 oktober 2021


Bezoek van María de los Angeles Loch aan Nuenen


Op 26 oktober bracht María de los Angeles Loch (Marielos) een bezoek aan onze groep in Nuenen. Marielos is lid van AMDE, de groep familieleden van verdwenen personen in Santa Lucía Cotzumalguapa (HIER  vindt u meer informatie over AMDE op onze website).

Marielos vertelde over de stand van zaken rond de rechtszaak die AMDE bij de Inter Amerikaanse Organisatie voor de Mensenrechten heeft aangespannen tegen de staat Guatemala. Het proces verloopt traag door alle bureaucratie in Washington.

Daarnaast zijn er ook andere knelpunten: de internationale belangstelling loopt terug en de nabestaanden zijn inmiddels op leeftijd.Een aantal leden van AMDE heeft grote moeite om in het levensonderhoud te voorzien omdat ze geen of nauwelijks inkomsten hebben.

Wij vertelden over het werk en de activiteiten van onze stichting. Het was een inspirerende bijeenkomst. Voor de eerste keer sinds de Corona-pandemie was het weer mogelijk om iemand uit Guatemala te ontvangen.

Op 22 oktober mocht Marielos in België de Quetzal Prijs voor Mensenrechten en Democratie in Guatemala in ontvangst nemen. De prijs werd toegekend aan AMDE.
Deze mensenrechtenprijs wordt iedere twee jaar toegekend aan individuele personen of organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan de bevordering van de mensenrechten en de democratie in Guatemala. Een internationaal samengestelde jury duidt de prijswinaar aan. In 2021 werd de prijs toegekend aan AMDE.
Op 25 oktober nam Marielos in Den Haag deel aan een debat over Latijns Amerika, met speciale aandacht voor de situatie in Guatemala.September 2021


Auto voor Verdad y Vida


In september kregen we een verzoek van onze partnerorganisatie Verdad y Vida om bij te dragen in de kosten voor aanschaf van een tweedehands auto. De huidige auto (eveneens tweedehands) had het begeven en was niet meer te repareren. De auto is essentieel voor het werk van de organisatie.

Verdad y Vida
steunt nabestaanden waarvan een geliefde of familielid verdween tijdens de burgeroorlog. Verdad y Vida helpt met beurzen voor jongeren, zodat ze kans krijgen zich aan de armoede te ontworstelen. Verdad y Vida zorgde er ook voor dat de nabestaanden zich organiseerden. Dankzij Verdad y Vida trekken zij nu samen op in een baanbrekende rechtszaak tegen de staat Guatemala.

Ook voor de Maya gemeenschappen in Tucurú is het werk van Verdad y Vida onontbeerlijk. Dankzij de inzet van Dora en haar team ontvangen jongeren beurzen, is de voedselzekerheid verbeterd, hebben vrouwen een betere positie gekregen in de gemeenschap en krijgen jongeren een perspectief op een beter leven door middel van een duurzaam landbouwproject.

Voor dit belangrijke werk is een auto onontbeerlijk. Voor een nieuwe tweedehandsauto was EUR 10.000 nodig. De organisatie had zelf bijna de helft bij elkaar weten te sprokkelen. Voor het ontbrekende bedrag deed Verdad y Vida een beroep op ons. Via ons netwerk is het ons gelukt om in korte tijd het mooie bedrag van € 6.585,00 bij elkaar te krijgen. Hiermee kon Verdad y Vida de auto aanschaffen en de noodzakelijke verzekeringen afsluiten.April 2021


Vastenactie


Ieder jaar vindt in de vastenperiode de kerkelijke Vastenactie plaats. Eén van de projecten die dit jaar gesteund konden worden was het landbouwproject voor jongeren in Tucurú. In de Nuenense parochies werd voor dit project geld ingezameld. Vanwege de Corona-pandemie kwamen er heel weinig mensen naar de kerk. Daarom besloten we om te gaan werken met collectezakjes: in ieder exemplaar van het parochieblad werd een collectezakje van de Vastenactie gestoken. We schreven een artikel met actuele informatie over het project en riepen de parochianen op om een bijdrage te leveren via het zakje. Het leverde een mooi bedrag op: € 922,35. Dit was ruim meer dan de beoogde eigen bijdrage. Met de aanvulling vanuit de Vastenactie kon een bedrag van € 2.845,00 worden overgemaakt naar Guatemala.

Naar boven