Uw steun is onmisbaar


De activiteiten van Stichting Nuenen-Guatemala zijn alleen mogelijk dankzij de steun van donateurs en sponsors. U kunt ons helpen door donateur te worden.

Wilt u het werk van Stichting Nuenen-Guatemala voor meerdere jaren steunen met een gift? Dan kunt u gebruik maken van een periodieke schenking met belastingvoordeel.
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en voor ons geeft een vaste bijdrage meer zekerheid over de inkomsten op langere termijn.

ANBI-financiële verantwoording:ANBI en periodieke giften

Voor verenigingen en stichtingen met een ANBI-status geeft het aangaan van een overeenkomst voor periodieke giften met individuele personen voor de periode van tenminste vijf jaar extra voordelen.
Onze Stichting Nuenen-Guatemala heeft zo’n ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het werkt als volgt:
De belastingdienst (Inkomstenbelasting) kent twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften.

Gewone giften zijn aftrekbaar met een ondergrens 1% (niet aftrekbaar) en een bovengrens van 10%.

Periodieke giften kennen geen ondergrens en geen bovengrens. Elke Euro is aftrekbaar, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, namelijk het aangaan van een schriftelijke onderhandse overeenkomst tussen lid en vereniging / stichting voor de periode van tenminste vijf jaar. In dat geval is elke Euro 100% aftrekbaar.

Op deze manier kunt u een vijfjarig contract afsluiten. Zo kunt u gedurende 5 jaren uw gift als periodieke gift aftrekken. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de tariefgroep waarin u valt.
Hoe hoog de belastingaftrek is kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst onder ‘periodieke giften’.
Een periodieke gift moet u vastleggen met een onderhandse akte van schenking. Deze kunt u afsluiten bij onze penningmeester. U kunt hiervoor mailen naar: contact@nuenen-guatemala.nl 
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de penningmeester Ans de Rooij. Dit kan via email ansderooij@onsnet.nu of telefonisch 040-283 24 66.


Omdat de stichting een ANBI status heeft, eist de belastingdienst dat onderstaande gegevens openbaar worden gemaakt via een website.


  • Naam: Stichting Nuenen-Guatemala
  • Inschrijving bij de KvK 58497579. RSIN nummer: 8530 65 068
  • Doelstelling: klik HIER
  • Voor contactgegevens: klik HIER
  • Bestuurssamenstelling: klik HIER
  • Beloningsbeleid: alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
  • Activiteiten: klik HIER
  • Financieel overzicht: download HIER
  • Beleidsplan 2022-2025 Klik HIER

Bankoverschrijving:

Stort uw donatie op Rabobank IBAN: NL64RABO 0101 7384 20 t.n.v. Stichting Nuenen-Guatemala.