ANBI-financiële verantwoording:


Omdat de stichting een ANBI status heeft, eist de belastingdienst dat onderstaande gegevens openbaar worden gemaakt via een website.


  • Naam: Stichting Nuenen-Guatemala
  • Inschrijving bij de KvK 58497579. RSIN nummer: 8530 65 068
  • Doelstelling: klik HIER
  • Voor contactgegevens: klik HIER
  • Bestuurssamenstelling: klik HIER
  • Beloningsbeleid: alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
  • Activiteiten: klik HIER
  • Financieel overzicht: klik HIER
  • Beleidsplan 2019-2021 Klik HIER


Bankoverschrijving:

Stort uw donatie op Rabobank IBAN: NL64RABO 0101 7384 20 t.n.v. Stichting Nuenen-Guatemala.

Geven met belastingvoordeel

Stichting Nuenen-Guatemala is voor de belasting een ‘goededoelen’ organisatie, dus alle giften zijn aftrekbaar.


Belastingvoordeel ANBI – Geen factuur nodig

(Bron: Accountant-Administratieconsulent)
De gift is slechts aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als deze aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is verstrekt. Dat is met Stichting Nuenen-Guatemala het geval.
Op de site van de Belastingdienst is de stichting terug te vinden en in combinatie met het aantoonbaar per bank betaalde bedrag is dat voldoende om het bedrag te kunnen aftrekken.