Aanbevolen literatuur


Meer informatie vindt u in onderstaande publicaties.

De Dans van de Trom

R. van Akkeren
Uitgeverij Conserve, november 2006.


Dit verhaal duurt dertien dagen in het Maya-Hoogland van Guatemala, in het jaar 1546. Voor de dominicaan, broeder Sebastián zijn het twee weken als alle andere. Voor de Maya's zeer zeker niet. Het zijn de laatste dagen van hun kalender. Een tijd van rusteloze spanning. Zal Heer Bergen Valleien hen een nieuwe cyclus verlenen? De dagen kruipen langzaam naar hun eind. En niet zonder slachtoffers. Heer Bergen Valleien is onvoorspelbaar. Zijn ongenoegen schept onheil. Slechts één ritme kan zijn onstuimigheid in goede banen leiden. de klank van rubber op hout. De doffe dreun en de trompetstoot. De dwingende werkelijkheid van DE DANS VAN DE TROM.
 
Wereldwijzer Guatemala

Yvonne van der Bijl
Uitgeverij Elmar, juli 2008

Derde, herziene, druk van een reishandboek over Guatemala. Bondige en up-to-date informatie en voor de geïnteresseerde lezer veel achtergrondverhalen.
Duidelijke kaarten en plattegronden en fraaie fotografie. Mooi vormgegeven boek met een heldere indeling.
De gids bestaat uit drie delen: 1. de inleiding met achtergronden van land en volken, het inheemse Guatemala, de geschiedenis en politiek en economie en, 2. praktische informatie op alfabet van A tot Z. Deel 3 is het hart van de gids: het maken van een reisschema gevolgd dor excursiesuggesties en de stad Guatemala en het hoogland met het meer van Atitlán, Quetzaltenango, Chichicastenango, Huehuetenango, de Caribische kust en de Petén, een groot gebied met oorspronkelijk regenwoud, met als laatste de kust van de Stille Oceaan. Goede gids met mooie achtergrondinformatie.
Rigoberta Menchú,
een bericht uit Guatemala

het verhaal van Rigoberta Menchú
Elisabeth Burgos
Nederlands | Paperback

'Ik ben Rigoberta Menchú, ik ben 23 jaar. Wat volgt is het verhaal van mijn leven. Geen boekenwijsheid; ook geen privé-aangelegenheid. Want wat en wie ik ben dank ik aan mijn volk, zijn traditie, zijn levenswijsheid...' Zo begint het relaas van een jonge Indiaanse vrouw uit Guatemala. Een verhaal dat beurtelings schokt en ontroert; over hard werken en armoede, wreedheden en bedrog; maar ook over vriendschap, familiebanden en solidariteit. Een verhaal over het onthutsende contrast tussen het respect van de Indianen voor de aarde, de mensen, de dieren, de planten... en hun brute onderdrukking door de kleine groep blanken die het voor het zeggen heeft.

De kleindochter van de Maya’s

Rigoberta Menchú
Uitgeverij De Geus, oktober 1999

Rigoberta Menchú (1959) ontving in 1992 de Nobelprijs voor de Vrede. Dit boek is het vervolg op haar succesvolle autobiografie 'Rigoberta Menchú, een bericht uit Guatemala'. In 'Rigoberta, kleindochter van de Maya's' vertelt Menchú over haar strijd ter verdediging van de rechten van de inheemse volkeren. De politieke filosofie die zij door die strijd ontwikkelde is gevoed door de erfenis van de eeuwenoude Mayacultuur.
Hart Voor De Aarde

Nederlands | Paperback
Samengesteld door Mario Coolen

'Hart voor de aarde' is een bloemlezing met teksten van en over de oorspronkelijke bewoners van Guatemala, de Maya's. Over hun roemrijke verleden, maar ook over het onverwachte ontwaken van een cultuur die zich eeuwenlang in het verborgene wist te handhaven. Centraal staat het scheppingsverhaal uit de Pop Wuj, het heilige boek van de Maya's. Daarin wordt verteld hoe God de eerste mensen kneedde uit deeg van gele en witte maïs.
Popol Vuh, het heilige boek van de Maya's
Wolfgang Cordan

De Popol Vuh is het heilige boek van de Maya's, een van de belangrijkste bronnen van de Mayacultuur. In dit boek hebben de Maya’s hun scheppingsverhaal en sagen opgetekend. Deze Nederlandse uitgave van het heilige boek van de Maya's is gebaseerd op de Duitse vertaling door de zeer deskundige Wolfgang Cordan. Het is een waardevolle aanvulling van de collectieve schat aan overgeleverde verhalen over de visie van de oude culturen op de oorsprong en het doel van de mensheid.De Maya profetieën
het verhaal achter de film ‘The Year Zero’ van Wiek Lenssen

Op een bijeenkomst van meer dan 400 medicijnmannen, medicijnvrouwen en stamoudsten van indianenstammen uit het gehele Amerikaanse continent, krijgt filmmaker Wiek Lenssen de 'opdracht' om de boodschappen van deze verzamelde indianen in de buitenwereld bekend te maken. De indianen spreken over een op handen zijnde nieuwe en vredevolle harmonische samenleving na 21 december 2012. Deze mystieke datum wordt al genoemd in een oude Mayakalender. De film, ‘The Year Zero’, gaat voornamelijk over de duizenden jaren oude geheimzinnige kalender van de Maya-indianen uit Guatemala en over de indiaanse visie op onze zeer nabije toekomst. In ‘De Maya-profetieën’ beschrijft Wiek Lenssen de bizarre, 'toevallige' gebeurtenissen, die het maken van zijn film steevast begeleid hebben, en hoe deze ervaringen een onuitwisbare indruk achterlieten op zijn eigen persoonlijke ontwikkeling.De doem van de maïs
Miguel Angel Asturias

De Guatemalteekse schrijver en diplomaat Miguel Angel Asturias hoort thuis in het rijtje grootste auteurs uit Latijns-Amerika. In 1967 ontving hij de Nobelprijs voor de Literatuur. Een aantal van zijn boeken is in het Nederlands vertaald. ‘De doem van de maïs’ wordt beschouwd als het belangrijkste werk van Miguel Angel Asturias (1899-1974). Oorspronkelijke titel: Hombres de maíz. In deze roman beschrijft Asturias de half-realistische, half-mythologische wereld van Midden-Amerika. Deze cultuur botst met die van de Nieuwe Wereld als de oorspronkelijke bewoners, voor wie de maïs heilig is, zich verzetten tegen de grootschalige handel in maïs die de nieuwkomers voor ogen staat. Een echte klassieker, boeiend voor de vele mensen die Guatemala als toerist of anderszins hebben leren kennen.

Andere beroemde boeken van Miguel Angel Asturias zijn Leyendas de Guatemala (Legendes uit Guatemala, 1930), El señor Presidente (De President, 1946), Week-end en Guatemala (Weekend in Guatemala,1956).Guatemala
Cees Zoon


In de bekende Landenreeks schreef Volkskrant-correspondent Cees Zoon dit gedegen achtergrondverhaal over Guatemala. Duidelijk is dat hij zowel geschiedenis als de moderne samenleving goed kent. Guatemala is een land van veel geweld. Natuurgeweld in de vorm van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en orkanen. Maar ook menselijk geweld is een constante in de geschiedenis van het land. De boodschap van de auteur is zeker niet nieuw voor dit continent: verbetering van de situatie van de inheemse bevolking is een voorwaarde voor verdere ontwikkeling. Met de komst van de Spaanse kolonisten werden de indígenas (inheemsen) gedegradeerd tot tweederangs burgers, en dat zijn ze vandaag de dag nog altijd.
Naast de bekende hoofdstukken (land, bevolking, geschiedenis, politiek, samenleving, economie en cultuur) is er een met praktische informatie, waardoor de gids ook goed kan dienen ter voorbereiding op een reis. De mooie kleurenfoto's van Roel Burgler bieden een inkijkje in het dagelijks leven, waarbij de mens centraal staat.

----