Welkom op de website van de Stichting Nuenen-Guatemala
De stichting wil bekendheid geven aan de situatie in Guatemala, met speciale aandacht voor de Maya-bevolking van Tucurú, een plaats in het hoogland van Guatemala.
Sinds 2010 hebben de parochies van Nuenen een uitwisselingsproject met de parochie van Tucurú. Het is niet beperkt gebleven tot de parochies; vanuit bredere lagen van de Nuenense bevolking is belangstelling getoond voor dit uitwisselingsproject.

De Stichting Nuenen–Guatemala stimuleert en ondersteunt de uitwisseling van informatie en activiteiten tussen Nuenen en Guatemala, in het bijzonder met de gemeenschap van Tucurú.

Daarnaast geven we materiële en immateriële steun aan mensen die werken aan de opbouw van een vrije en democratische samenleving in Guatemala. Wij steunen organisaties die zich inzetten voor betere levensomstandigheden.

Wilt u één van onze projecten steunen dan kan dit door overmaking van uw gift naar bankrekening: NL64 RABO 0101 7384 20 t.n.v. Stichting Nuenen–Guatemala (ANBI-keurmerk).
Bezoek ook eens onze facebook pagina.

Op 18 december  jongstleden is onze actieve vrijwilliger Hennie Walraven overleden.

Hennie was een heel betrokken en creatief lid van onze Guatemala-groep. Zo maakte ze mooie tassen en kussens van stoffen uit Guatemala.
Met de opbrengst daarvan leverde ze een bijdrage aan de projecten die door onze stichting worden gesteund.

Ook tijdens de reis in 2012 uitte zich de diepe betrokkenheid van Hennie. Het klikte meteen met de kinderen van de school in Cuchil. De vrouwen van de vrouwengroep in Tucurú konden rekenen op haar warme belangstelling en betrokkenheid. Het bezoek aan een massagraf met zoveel slachtoffers van de burgeroorlog raakte haar diep. Na thuiskomst verwerkte ze haar emoties in een schilderij; een bijzonder schilderij dat een heel proces doorliep. Naar aanleiding daarvan publiceerde De Nuenense Krant een interview met Hennie. Dit interview kunt u HIER lezen.

Het was de wens van Hennie om bij haar afscheid een bijdrage te geven voor het landbouwproject voor de jongeren in Tucurú. Dit in plaats van bloemen. Een prachtig en ontroerend gebaar.
Het is niet te bevatten dat Hennie niet meer bij ons is.
We zullen haar erg missen
.
Voor meer informatie:
Stichting Nuenen–Guatemala
Park 33
5671 GB Nuenen

U vindt HIER  de financiële gegevens van de stichting (ANBI)Laatste update: 13 januari 2021
Ontwerp: ©Herman Bulle