De Stichting Nuenen – Guatemala ondersteunt de volgende projecten:JONGE ONDERNEMERS : BOUWERS VAN HOOP

landbouwproject vanuit de kracht van de Maya-cultuur.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

De meerderheid van de ongeveer 30.000 inwoners van Tucurú bestaat uit jongeren tussen de 15 en 25 jaar. De meesten hebben geen toegang tot (vervolg)onderwijs en werk. Veel jongens sluiten zich daarom aan bij het leger, de politie of bewakingsdiensten, die vaak worden ingezet tegen de eigen bevolking. Of zij raken betrokken bij drugshandel. Ook vertrekken jongeren naar het buitenland, met name naar de Verenigde Staten, in de hoop daar werk te vinden. De tocht naar de VS is een hachelijke onderneming. Als ze het al halen, wacht hen daar een heel onzekere toekomst.

jonge ondernemers
Een nieuwe toekomst voor 50 jongens en meisjes.
Dit landbouwproject komt ten goede aan 50 jongens en meisjes uit twee gemeenschappen. Het project biedt hen perspectief op een betere toekomst, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun gemeenschappen.

De jongeren leren hoe ze koffie, cacao, groenten en kruiden moeten verbouwen en hoe ze uit verschillende planten shampoo en zeep kunnen maken. Ook houden ze kippen en kalkoenen en leggen visvijvers aan.
Ze leren dat het mogelijk is om een andere, inclusieve en solidaire economie op te bouwen waarin iedereen naar vermogen bijdraagt.

Ook krijgen de jongeren training in duurzame landbouwtechnieken waarbij de Mayacultuur een belangrijke rol speelt: zoals rituelen rond landbouwcycli  (vieringen, offers, gebeden). Op die manier leren zij de waarde van hun cultuur kennen en waarderen.
Daarnaast leren ze een organisatie opzetten, leidinggeven en samenwerken.


Onderwijs aan Maya-vrouwen.

Deze vrouwen hebben nooit de gelegenheid gehad om naar school te gaan. Dit alfabetiseringsproject geeft hen de mogelijkheden om te leren lezen, schrijven, rekenen en spreken in het openbaar. Daarnaast krijgen de vrouwen cursussen op het gebied van hygiëne en opvoeding. Een aantal vrouwen kan een vervolgopleiding gaan volgen. Het geeft vrouwen zelfbewustzijn en de mogelijkheden om een belangrijke rol in hun gemeenschap te vervullen.De uitvoering van dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Gebroeders Van den Bosch-stichting, die gedurende twee jaar dit project heeft gesteund. Dankzij die steun kon een aantal vrouwen een jaar extra studeren en daarmee hun studie afronden.
Groentetuinen

Een groep Maya-vrouwen heeft groentetuinen opgezet voor eigen gebruik. Ze krijgen cursussen land- en tuinbouw om de tuinen te kunnen runnen. Ook cursussen op het gebied van economie, sociale en maatschappelijke ontwikkeling maken deel uit van dit project. Voor veel vrouwen betekent dit het einde van hun maatschappelijk isolement.Pastorale vorming en scholing

Cursussen op het gebied van (pastorale) vorming en scholing van gemeenschapsleiders. Iedere gemeenschap kent zo zijn eigen ‘wijze mannen en vrouwen’ als vroedvrouwen en spirituele leiders en catechisten. Zij voeden de onderlinge verbondenheid en solidariteit in de gemeenschappen.

Kledingatelier Cobán

Het kledingatelier van Maya-vrouwen in Cobán. Deze vrouwen hebben in de oorlog hun man verloren en proberen te overleven door een kledingatelier op te zetten. Met financiële steun van de Wereldwinkel in Nuenen hebben zij naaimachines en weefgetouwen kunnen aanschaffen. Voor vorming en educatie is geld nodig.

Studiebeurzen voor Maya-jongeren.

Indiaanse jongeren krijgen nauwelijks kansen om verder te studeren, terwijl ze hiervoor wel de capaciteiten hebben. Een universitaire studie of beroepsopleiding stelt hen in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun eigen gemeenschappen.
Familieleden van verdwenen personen

Op verschillende plaatsen in Guatemala hebben familieleden van verdwenen personen zich georganiseerd om opheldering te krijgen over het lot van hun vermiste geliefden. Hun strijd is niet zonder risico’s. De publicatie van een gedenkboek geeft steun en troost aan de familieleden.
Het Guatemala Komitee Nederland,

dat in Nuenen was gevestigd, heeft het uitgebreide archief overgebracht naar Guatemala. Het wordt veelvuldig geraadpleegd voor onderzoek. Sommige documenten zijn gebruikt als bewijs in rechtszaken tegen mensenrechtenschendingen. Voor digitalisering van oude videobanden en foto’s is nog geld nodig.Culturele bewustwording

De Nederlandse antropoloog Ruud van Akkeren geeft cursussen over Maya-spiritualiteit. De bevolking kent haar eigen cultuur en geschiedenis nauwelijks. Deze cursussen versterken hun zelfbewustzijn.

U kunt deze projecten steunen door overmaking van uw gift naar bankrekening: NL64 RABO 0101 7384 20 t.n.v. Stichting Nuenen – Guatemala.
De giften zijn aftrekbaar bij uw belastingaangifte.