Tucurú en de omgeving


Klik op de kaart
voor een vergroting
Tucurú is een gemeente in Guatemala, gelegen in de Vallei van de rivier de Polochic in het departement Alta Verapaz. Tucurú telt ongeveer 30.000 inwoners. De gemeente bestaat uit zo’n 60 gehuchten/gemeenschappen, die over een uitgestrekt gebied liggen verspreid.

Tucurú ligt in bergachting gebied. De hoofdweg is de verbinding tussen de verschillende dorpen in de regio Polochic, genoemd naar de rivier die daar doorheen stroomt.
Tucurú heeft een gevarieerd klimaat. Het is vochtig warm in de dalen en koud in de bergen.

In Tucurú is een overdekte markt en dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling van het dorp. Er is een gezondheidscentrum en een politiepost.

De Vallei van de Polochic is niet alleen een prachtig natuurgebied, het is ook een regio die economisch steeds interessanter wordt, waardoor de druk op de grond toeneemt en de grondprijzen stijgen. 

Tucurú in de verte
De sociaal economische situatie in Tucurú is precair en er doen zich veel spanningen voor. Het is een van de armste regio’s van het land; 75% van de bevolking leeft op of onder de armoedegrens. Veel kinderen gaan niet naar school. Zij moeten vaak meewerken of voor de kleinere broertjes en zusjes zorgen. Steeds meer jongeren vertrekken naar andere delen van het land en naar de Verenigde Staten om daar werk en inkomen te vinden. Minimale sociale voorzieningen ontbreken dikwijls en de infrastructuur is slecht. Er ontstaat steeds meer gebrek aan grond voor de Mayabevolking omdat buitenlandse ondernemingen veel gronden opkopen en daar uitgestrekte plantages met oliepalmen en suikerriet op aanleggen, op plaatsen waar eerder maïs werd verbouwd, het basisvoedsel van de Maya’s. Dit heeft directe gevolgen voor de voedselzekerheid.



Nikkelwinning in de Polochicvallei
Ook de reeds aanwezige nikkelwinning bedreigt de Polochicvallei. Van recente datum zijn ook megaplannen voor de aanleg van watercentrales voor de opwekking van energie die de Maya-bewoners dreigen te beroven van hun grond en de toegang tot water. Het leidt vaak tot conflicten met grootgrondbezitters en verdeeldheid binnen de gemeenschappen.









Het centrale dorpsplein  en de hoofdstraat  van Tucurú

De overgrote meerderheid van de bevolking in de streek van Tucurú is Q’eqchi’, één van de twintig Indiaanse Mayavolken van Guatemala. De taal, gebruiken en de kosmische visie van de Q’eqchi’ spelen een belangrijke rol in het dagelijkse bestaan. Dat betekent dat het respect voor Moeder Aarde diep is geworteld. Deze eerbied voor de natuur en de elementen betekent ook dat duurzaamheid belangrijk wordt gevonden. De ongebroken vitaliteit van de Mayacultuur manifesteert zich op veel momenten in het leven van de bevolking en versterkt de gemeenschappen, ondanks alle problemen.